Xứng đáng là gì? Và tại sao bạn lại đang xứng đáng với những gì mình đang có?

Xứngđáng là những gì mà một ai đó đáng được hưởng, được nhận về mình. Anh ấy xứng g đáng được nhận bằng khen vì những nỗ lực của mình đã giúp công ty cải tiến được quy trình làm việc, cố ấy xứng đáng có được có được một gia đình hạnh phúc.

Continue reading “Xứng đáng là gì? Và tại sao bạn lại đang xứng đáng với những gì mình đang có?”